Festiwal Sacrum Non Profanum w Berlinie

W berlińskiej bazylice św. Jana Chrzciciela wykonano pierwszy raz w Niemczech słynną Symfonię h-moll op. 24 Polonia, skomponowaną ponad sto lat temu przez Ignacego Jana Paderewskiego. Słynne dzieło w interpretacji Orkiestry Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod  dyrekcją Bohdana Boguszewskiego żywiołowo przyjęła publiczność.

Monumentalny, pełen dramatyzmu utwór, kompozytor napisał z okazji obchodów czterdziestolecia Powstania Styczniowego. Muzycy w przejmujący sposób interpretowali przewijający się przez trzyczęściowe dzieło „motyw przemocy”,
który jakże pięknie spleciono w ostatniej części z motywem opartym na melodii naszego Hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” i marszem żałobnym.  Całość,
także dzięki doskonałej akustyce świątyni, zachwycała różnorodnością brzmień wydobywanych przez orkiestrę.

W imieniu muzyków ze Lwowa, Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów Academia z prof. Bohdanem Boguszewskim serdecznie dziękuje
ks. Markowi Kędzierskiemu – Proboszczowi Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Berlinie, Polskiej Misji Katolickiej oraz przedstawicielom Berlińskiej Polonii za serdeczne i ciepłe przyjęcie. Szczególne ukłony przesyłamy również Panu Ryszardowi Porzyńskiemu, który bezinteresownie przekazał nam zdjęcia z koncertu.