Muzyka Naszych Czasów

Pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Organizatorzy,
we współpracy z sześcioma Uczelniami Muzycznymi (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa) oraz sześcioma Średnimi Szkołami Muzycznymi (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Radom, Warszawa), wprowadzają w krwiobieg szkolnictwa muzycznego utwory młodych polskich kompozytorów XXI wieku w wykonaniu młodych instrumentalistów, adresując wykonania do młodych odbiorców.
Więź pokoleniowa ma umocnić tę formę promocji Muzyki Naszych Czasów.

Każdego roku w marcu w Sali Koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach prezentowane są prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów. Wykonawcami są uczniowie, studenci i pedagodzy z Uczelni i Szkół biorących udział w Programie „Muzyka Naszych Czasów”.

Następnie organizowanych jest 12 koncertów z tym Programem w poszczególnych Szkołach i Uczelniach – Współorganizatorów Programu. Kuratorami Programu
są młodzi kompozytorzy mający już znaczące miejsce w dorobku kultury narodowej- dr hab. Dariusz Przybylski i dr Ignacy Zalewski – pracownicy naukowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W ramach realizowanego PROGRAMU promowane kompozycje nagrywane są przez firmę fonograficzną DUX i wydawane
na płytach kompaktowych, a także publikowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w specjalnej serii „Muzyka Naszych Czasów”. Stanowi to zapis dokonań tego czteroletniego Programu.

Istotnym elementem w Programie jest prowadzenie badań psychologicznych
nad percepcją muzyki naszych czasów z perspektywy wykonawców i słuchaczy,
które prowadzi dr Anna Nogaj z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trzech minionych edycjach Programu MUZYKA NASZYCH CZASÓW łącznie udział wzięło 822 wykonawców, którzy w ciągu 9 miesięcy zapoznali ponad 8-tysięczną publiczność z twórczością 26 kompozytorów XXI wieku.

Przed Organizatorami przygotowania do Finału IV Edycji w 2020 roku. Siła energii i twórcza interpretacja młodych wykonawców daje szansę szerokiej promocji Muzyki Kompozytorów XXI wieku.

Adrianna Poniecka-Piekutowska
Twórca Programu MNC