12–17 sierpnia 2019

12–17 sierpnia, godz. 10.00–21.30
Łobez, Łobeski Dom Kultury
ul. Niepodległości 32

Wstęp wolny


HOMMAGE À STANISŁAW MONIUSZKO
Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne poświęcone muzyce Stanisława Moniuszki, realizowane m.in. ze środków:
1. Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach projektu „Muzyka jest ponad granicami – 200 rocznica Stanisława Moniuszki”,
Gospodarz projektu Łobeski Dom Kultury
Partnerzy: Schwäbische Jugendbildungs-und Begegnungsstätte Państwowa Dziecięca Szkoła Sztuki w Stołpcach-Białoruś
2. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Beneficjent PSI Academia

WYKONAWCY
Międzynarodowa Orkiestra Dęta złożona z trzech zespołów :

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury
Dariusz Ledzion – dyrygent

Jugendblasorchester Bezirk 11 des ASM
Patrick Scheel i Franz Altstetter – dyrygenci

Orkiestra Dęta „Witiny” ze Stołpców na Białorusi
Aleksander Nicziparowicz – dyrygent