9 sierpnia 2018

czwartek, godz. 17.00
Szczecin, Kino Pionier 1907,
al. Wojska Polskiego 2

„Paderewski człowiek czynu, sukcesu i sławy”
Wiesław Dąbrowski – reżyser

Seans filmowy