Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Od początku lat 50. XX wieku Filharmonia w Szczecinie mieściła się w lewym skrzydle gmachu Urzędu Miasta. W 2004 r. zawiązał się Społeczny Komitet na rzecz Budowy Nowej Filharmonii w Szczecinie, który podjął skuteczne starania o wybudowanie jej w miejscu dawnego Konzerthausu, rozebranego w 1962 r. po zniszczeniach z czasu II wojny światowej więcej…

Obok „wideo wycieczka” po filharmonii podczas budowy i pierwszych miesięcy jej pracy

Szczecin Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
ul. Małopolska 48 – google maps

Bilety bilety.fm


9 sierpnia 2019 – piątek, godz. 19.00
50-LECIE ZESPOŁU RASCHÈR SAXOPHONE QUARTET
koncert