Aleksadr Karoteev

Zwycięzca międzynarodowych i krajowych konkursów oraz festiwali. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (IGEB), Międzynarodowej Gildii Trąbkowej, Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Orkiestr Dętych i Zespołów, Prezydium Białoruskiego Związku Muzyków, rady redakcyjnej ogólnorosyjskiego magazynu Orchestra, przewodniczący Narodowej Organizacji Białoruskie Stowarzyszenie Orkiestr Dętych i Zespołów (BASBE), dyrektor artystyczny zespołu trębaczy „Festivo”, Przewodniczący Rady Powierniczej Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej Unii Niepodległych Państw i krajów UE Yurego Rosuma, doktor, profesor instytucji edukacji muzycznej na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki.

Autora ponad 200 publikacji naukowych odznaczono m.in. medalami: Ministerstwa Kultury Republiki Białorusi „za wkład w rozwój kultury Białoruskiej” (2016), Białoruskiego Związku sobistości Muzycznych „za wkład w rozwój sztuki muzycznej” (2016), Wojskowej Służby Orkiestrowej Federacji Rosyjskiej – Wasilij Agapkin „za rozwój i popularyzację sztuki gry na instrumentach dętych” (2018).