Marianna Humetska

Ukończyła z wyróżnieniem klasę Wiery Gornostajewej Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, a także Lwowską Narodową Akademię Muzyczną im. M. Łysenki oraz Artystyczną Szkołę Glena Gulda w Konserwatorium Królewskim w Toronto (klasa John’a Perry’ego).

Solistka Lwowskiej Filharmonii Obwodowej i członkini kanadyjskiego zespołu LesAMIS jest współautorką idei stworzenia międzynarodowego festiwalu Odkrywamy Paderewskiego, w którym pełni funkcję dyrektora artystycznego.

Stypendystka Prezydenta Ukrainy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Uniwersytetu Ottawskiego (stypendium im. Marusi Jaworskiej), otrzymała tytuł „Najlepszy młody muzyk roku” w dziedzinie muzyki klasycznej w Kanadzie (2004), dyplom „Calgary Honens Competition” (2003), nagrodę specjalną
na międzynarodowych konkursach młodych muzyków im. P. Czajkowskiego (1992) i Konkursu im. S. Diagilewa (1991) w Moskwie, a także im. B. Dwarionasa w Wilnie (1989).

Brała udział w wielu festiwalach organizowanych w większości krajów Europy, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, w takich jak m.in.: Wirtuozi, Kontrasty, Szymanowski Quartet i przyjaciele we Lwowie, Music at the Institute w Nowym Jorku i Chicago, Muzyczne Biennale w Zagrzebiu, Chamber Music Sessions i Music-Fest w Kijowie, Bach-Fest w Sumach, Strawiński i Ukraina w Łucku, Timisoara Muzicala w Rumunii, Niagara Chamber Music w Kanadzie, „Rheingau Festival” w Niemczech, Kuhmo Festival w Finlandii i „Festiwal Tibora Wargi” w Szwajcarii.

Do partnerów pianistki należą m.in. kwartety Penderecki i Aviv, Wiktoria Łukjaniec, Jerzy Maksymiuk, Anna Maria Jopek, Lynn Kuo, Thomas Sanderling, Gary Kulesha, Włodzimierz Sirenko, Rachel Mercer.

Koncertowała z wieloma słynnymi zespołami na świecie, w tym m.in. z Narodową Symfoniczną Orkiestrą Ukrainy, Londyńskimi Solistami, Rosyjską Orkiestrą Narodową, Festiwalową Orkiestrą Centrum Sztuk Kanady, Canadian Symfoniettą i Orkiestrą Królewskiego Konserwatorium w Toronto, Thirteen Strings Orchestra w Ottawie, Filarmonica Banatul (Rumunia), Geminiani Orchestra (Włochy), Symfoniczną Orkiestrą INSO – Lwów, Akademicką Symfoniczną Orkiestrą Lwowskiej i Ługańskiej Filharmonii, Kameralną Orkiestrą  Wirtuozi Lwowa.

Za promowanie polskiej muzyki na świecie artystka otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.


Termin i miejsce koncertu
10 sierpnia (piątek), godz. 19.00 – Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48