Filip Presseisen

Organista i improwizator Stypendysta bawarskiego programu BAYHOST ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu. Absolwent klasy organów prof. Andrzeja Chorosińskiego
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie brał również udział w programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie prof. Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez następujących profesorów: Peter van Dijk, László Fassang, Andrés Cea Galán, Rudolf Mayer, Michael Radulescu, Martin Sander, Harald Vogel, Lennart Westerlund i Wolfgang Zerer. Kształcił się również na kursach improwizacji organowej prowadzonych u prof. prof. Dirka Börnera i Wolfganga Seifena.
Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w drezdeńskim warsztacie Kristiana Wegscheidera (Wegscheider Orgelbau Dresden) oraz w zakładzie braci Torkildsen – Torkildsen Orgelbyggeri Åsen (Norwegia), a także poszerzał swoją wiedzę na kursie intonacji organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organmistrzów (ISO) w zakładzie Bernarda Aubertina w Courtefontaine we Francji.

Członek Baltisches Orgel Centrum, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät koncertował w Czechach, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii,
we Włoszech, na Litwie i na Węgrzech.

Jako improwizator wykonywał na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracował z zespołem Flores Rosarum i Kantorei Sankt Barbara.

W roku 2015 wygrał konkurs Centrum Edukacji Artystycznej na napisanie programu nauczania przedmiotu „organy”, który stał się modelem nauczania w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce. Laureat wielu konkursów i festiwali zdobył
m.in. I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji „Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im. Babylon” w Berlinie, nagrodę Międzynarodowego Konkursu Organowego ION w Norymberdzeotrzymując, Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych, I miejsce oraz Puchar Prezydenta Miasta Poznania na VI Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

Wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, Akademii Sztuki w Szczecinie i opiekun sekcji instrumentalnej w Krakowskiej Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia.


Terminy i miejsca koncertów
11 sierpnia (niedziela), godz. 19.00 – Berlin
bazylika św. Jana Chrzciciela
Lillenthalstraße 5

12 sierpnia (poniedziałek), godz. 20.00 – Szczecin
bazylika archikatedralna św. Jakuba
ul. św. Jakuba Apostoła 1