Vladimir Skolnyj

Swoją pracę artystyczną rozpoczął w orkiestrze słynnego Moskiewskiego Cyrku, następnie był solistą państwowej orkiestry instrumentów dętych TRIMITAS. Nauczyciel klasy trąbki w grzegorzewskiej Szkole Sztuk Pięknych jest kierownikiem artystycznym orkiestry Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedimina.

Uczestnik Parady Europejskich Dyrygentów organizowanej w białoruskiej Stołbcy otrzymał na międzynarodowym konkursie „Sankt Petersburg 2019” nagrodę Grand Prix w jazzowej kategorii „trąbka i flugelhorn”.