Wykonawcy

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej oraz Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Renarda Czajkowskiego. Zgłębiał także tajniki dyrygentury kantatowo-oratoryjnej w klasie prof. Stefana Stuligrosza.W swojej Alma Mater wypromował pięciu doktorów sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. Na Uniwersytecie Szczecińskim pełnił zaszczytną funkcję dyrektora muzycznego. W strukturach Katedry Edukacji Artystycznej uczelni stworzył dwa muzyczne kierunki studiów, które miały decydujący wpływ na powstanie Akademii Sztuki w Szczecinie. Założyciel Orkiestry Academia.
Współtwórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, dyrygent Państwowej Opery w Bydgoszczy oraz kierownik muzycznym Opery i Operetki w Szczecinie. Dyrygował znanymi dziełami operowymi, takimi jak, m. in.: Straszny Dwór, Halka, Flis,Verbum Nobile, S. Moniuszki, Traviata, Rigoletto G. Verdiego, Madame Butterfly, Tosca, Cyganeria G. Pucciniego, Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego, Carmen G. Bizeta, Cyrulik Sewilski G. Rossiniego oraz operetkami: Wesoła Wdówka, Cygańska miłość F. Lehara, Baron cygański J. Straussa i Ptasznik z Tyrolu K. Zellera.Prowadził koncerty w większości krajów Europy oraz w Stanach Zjednoczonych z udziałem wybitnych artystów. Oklaskiwano go m. in. w kopenhaskim Konserwatorium Królewskim, w Filharmonii Berlińskiej, w Narodowej Lwowskiej Filharmonii, w Studiu im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie oraz w Laeiszhalle – siedzibie hamburskich filharmoników. W nowojorskich salach koncertowych Lincoln Center i Carnegie Hall zamykał w roku 2010 Międzynarodowy Rok Chopinowski. Dyrygował wówczas utwory Fryderyka Chopina interpretowane przez Olgę Kern, Adama Makowicza, Jerzego Stryjniaka i Sławomira Wilka. W roku 2013, w obecności Krzysztofa Pendereckiego, poprowadził dzieło Mistrza Powiało na mnie morze snów – pieśni zadumy i nostalgii. Nagrał 10 płyt kompaktowych m. in. z firmami DUX i ACTE PREABLE. Za swoją pracę artystyczną, naukową i społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), Złoty Sekstans (2008), Złoty Gryf Pomorski (2008), Medal Uniwersytetu Szczecińskiego Sis Qui Es – Pro Publico Bono (2010). Doceniając wybitne osiągnięcia Profesora, Kapituła złożona z członków Klubu Liderów Nauki przyznała Mu Zachodniopomorskiego Nobla 2010 w dziedzinie nauk artystycznych. W 2014 roku otrzymał: Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pro Arte, Odznaczenie Arcybiskupa – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Wielki Order Świętego Ottona z Bambergu oraz Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W roku 2016 został Kawalerem Orderu św. Stanisława.

Zespół saksofonowy złożony z artystów z różnych stron Polski i zagranicy. Jest
platformą łączącą instrumentalistów z wielu ośrodków muzycznych. Sprostanie
takiemu wyzwaniu to znakomite doświadczenie dla wszystkich członków zespołu.
Choć trzonem zespołu pozostają saksofoniści szczecińscy, to jego skład jest
zmienny, a poważną jego część stanowią muzycy zapraszani na poszczególne
edycje Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego w Szczecinie. W składzie
Impression Saxophone Ensemble gościli już muzycy z Włoch, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych i Chin. Połączenie saksofonów od sopranina poprzez sopran, alt,
tenor, baryton, do basu daje wyjątkową paletę barw i kojarzy się z brzmieniem
orkiestry lub organów. Zespół ma na swoim koncie prawykonania muzyki
kompozytorów polskich i zagranicznych (Volodymyr Runchak, Marilyn Shrude,
Andreas van Zoelen, Piotr Grella-Możejko, Alicja Gronau). Zespołem kieruje jego
założyciel, Dariusz Samól.

Jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Powstał z inicjatywy Profesora Henryka Krzemińskiego, wykładowcy klasy akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Początkowo wraz z profesorem kwintet współtworzyli jego studenci, a następnie absolwenci klasy akordeonu poznańskiej uczelni, a dziś wykładowcy oraz nauczyciele wszystkich poziomów szkolnictwa artystycznego w Polsce. Zespół prowadzi działalność artystyczną już przeszło trzydzieści lat. W okresie tym Poznański Kwintet Akordeonowy wykonał setki koncertów zarówno w kraju, jak również na estradach Europy, m.in.: Danii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji. Kwintet dokonał wielu nagrań radiowych oraz telewizyjnych w Polsce, Szwecji oraz Francji. W maju 1990 roku Poznański Kwintet Akordeonowy został laureatem GRAND PRIX Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu.
Wysoki poziom wykonawczy muzyków Kwintetu oraz znakomita jakość instrumentów sprawiają, że prezentowane interpretacje różnorodnych stylów muzycznych są niezwykle interesujące. Artyści grają na instrumentach koncertowych renomowanych włoskich firm: BORSINI, GIULIETTI, PIGINI oraz ZERO SETTE. Instrumenty te podobne są tylko zewnętrznie do akordeonów tradycyjnych, w odróżnieniu od których posiadają ogromne możliwości brzmieniowe. Ich skale dźwiękowe oraz dyspozycje regestrowe pozwalają nie tylko na wykonywanie muzyki napisanej oryginalnie na akordeon, lecz również na dokonywanie wiernych tekstowo transkrypcji utworów z minionych epok.
Poznański Kwintet Akordeonowy posiada bogaty oraz zróżnicowany repertuar, na który składają się transkrypcje wielkich dzieł dawnych mistrzów, muzyka współczesna, opracowania muzyki popularnej i rozrywkowej oraz oryginalne utwory napisane specjalnie na akordeon lub kwintet akordeonowy. Twórcami większości opracowań utworów są Profesor Henryk Krzemiński oraz obecni muzycy zespołu. Wszyscy muzycy Kwintetu są absolwentami klasy akordeonu Profesora Henryka Krzemińskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie
został założony w listopadzie 1952 roku przez ówczesnego studenta Politechniki Szczecińskiej, późniejszego profesora – Jana Szyrockiego, który pełnił nieprzerwanie funkcję Dyrektora Artystycznego i Dyrygenta chóru do 2003 roku. Zespół pod Jego kierownictwem stał się jednym z najlepszych i najciekawszych chórów akademickich na świecie. Ma na swoim koncie tysiące koncertów, setki międzynarodowych tournee, nagrania fonograficzne, udział w najbardziej prestiżowych festiwalach oraz w wykonaniach i prawykonaniach dzieł wokalno – instrumentalnych i a cappella.
W październiku 2006 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru został uczeń prof. Jana Szyrockiego – Szymon Wyrzykowski.
Oprócz bogatego programu a cappella zespół wykonuje liczne dzieła oratoryjno – kantatowe różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł z XX i XXI wieku. Wielu współczesnych kompozytorów dedykowało swoje utwory chórowi, który stawał się ich pierwszym wykonawcą.
Na swoim koncie zespół posiada wiele nagród i wyróżnień (między innymi na własność Brązową Lutnię konkursu Legnica Cantat). Za swoją działalność w dziedzinie kultury chór otrzymał szereg najwyższych odznaczeń, nagród i medali od władz państwowych i regionalnych.
W roku 2012 chór rozpoczął obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia, które zakończyły się finałem w nowym gmachu Filharmonii w Szczecinie koncertem symfonicznym Missa di Requiem G. Verdi’ego w dniu 24. października 2014 roku i, w dniu kolejnym, uroczystym koncertem galowym a cappella.

Zespół powstał z inicjatywy Miszy Tsebriy‟a, absolwenta Państwowego Konserwatorium w Odessie. Kwartet złożony z muzyków orkiestry Opery na Zamku w Szczecinie w ciągu ponad dziesięciu lat istnienia zagrał setki koncertów, prezentując słuchaczom utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i sakralnej. Dużym powodzeniem wśród odbiorców cieszą się jego koncerty tematyczne, zatytułowane „Od Baroku po Rock”, zawierające m.in. przeboje filmowe, arie operowe i operetkowe, walce, tanga oraz romanse rosyjskie.

Założona przez Bohdana Boguszewskiego orkiestra nagrała sześć płyt kompaktowych
z utworami A. Vivaldiego, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, E. Chaussona, E. Griega, P. Czajkowskiego i P. Klimka. Współpracowała z wybitnymi solistami polskimi i zagranicznymi, do których należą Natalia Benedetti, Kevin Kenner, Olga Kern, Jadwiga Kotnowska, Konstanty Andrzej Kulka, Rodolfo Liambias, Tove Lonskov, Adam Makowicz, Gregorio Nardi, Bartłomiej Nizioł, Piotr Paleczny, Dora Sturludóttir, Agata Szymczewska. Grała w wielu prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Filharmonii Berlińskiej i Filharmonii w Hamburgu, w Królewskim Konserwatorium w Kopenhadze, w warszawskim Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, a także na estradach festiwalowych we Włoszech. W roku 2010 koncertami w Lincoln Center i Carnegie Hall pod dyrekcją Bohdana Boguszewskiego brała udział w finale obchodów Międzynarodowego Roku Chopinowskiego w Nowym Jorku. Tradycją się stało, że ze względów repertuarowych corocznie powiększany jest na czas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum skład orkiestry o muzyków reprezentujących Filharmonię
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, co przynosi wymierne efekty artystyczne.

Kształcił się u wybitnych mistrzów batuty: Dyrygenturę Chóralną studiował pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego (AM Szczecin) a Dyrygenturę Symfoniczno-Operową pod kierunkiem prof. Antoniego Wita (UMFC Warszawa), u którego odbył też studia doktoranckie. Prowadzi aktywną działalność koncertową z polskimi chórami i orkiestrami.Jest Dyrektorem Artystycznym i jednym z założycieli Stowarzyszenia Mozart 2003, z którym zorganizował i wykonał ponad sześćdziesiąt koncertów oratoryjnych w Polsce i na Ukrainie. Jest dyrygentem cyklu corocznych prawykonań utworów oratoryjnych młodych kompozytorów polskich. Od 2006 roku jest Dyrektorem Artystycznym Chóru Akademickiego im. prof. Szyrockiego ZUT w Szczecinie (dawniej Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej), z którym koncertował w całej Europie i Ameryce Południowej. Pod kierunkiem Szymona Wyrzykowskiego zespół zdobywa liczne nagrody na międzynarodowych konkursach. Wraz z CHAPS podjął się nagrania wszystkich dzieł Marka Jasińskiego.Od 2012 roku jest jednym z dyrygentów Międzynarodowej Akademii Chóralnej In terra pax, a od 2014 jej Dyrektorem Artystycznym. Wyróżniony odznaczeniami: Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego.

Absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie, laureatka Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Sztuka XXI wieku” w Kijowie. Zadebiutowała w 2006 r. w Operze Wrocławskiej partią Violetty Valery w Traviacie Verdiego. W latach 2007?2017 była solistką Opery Nova w Bydgoszczy, obecnie jest związana z Operą na Zamku w Szczecinie.Występuje m.in. w takich operach, jak: Così fan tutte (Fiordiligi), Czarodziejski flet (Pamina), Wesele Figara (Susanna), Cyrulik sewilski (Rozyna), Napój miłosny (Adina), Rigoletto (Gilda), Bal maskowy (Oscar), Cyganeria( Mimi, Musetta) Gianni Schicchi (Lauretta), Carmen (Micaela).

Jest absolwentem Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej. Angaż do zespołu Opery Lwowskiej, w którym śpiewał do 2005 roku, otrzymał jeszcze będąc studentem. Przez kolejne dwa lata występował na deskach Opery Wrocławskiej, śpiewając główne partie w operach W. A. Mozarta, G. Verdiego, G. Pucciniego i K. Szymanowskiego. Od 2007 roku był solistą Opery Nova w Bydgoszczy.
Współpracuje także z Teatrem Wielkim-Operą Narodową w Warszawie, Teatrami Wielkimi w Poznaniu i Łodzi oraz innymi polskimi teatrami operowymi, a także z Filharmonią Narodową oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Występował jako: Ferrando w Così fan tutte i Tamino w Czarodziejskim flecie W. A. Mozarta, Leński w Eugeniuszu Onieginie P. Czajkowskiego, Alfred w Zemście nietoperza J. Straussa, Alfredo w Traviacie i Ismaele w Nabucco G. Verdiego, Hrabia Almaviva w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego, Gerald w Lakmé L. Delibesa, Beppo w Pajacach R. Leoncavalla, Rodolfo w Cyganerii i Pinkerton w Madama Butterfly G. Pucciniego, Książę Mantui w Rigoletto G. Verdiego, Stefan w Strasznym dworze St. Moniuszki, Młody Król w Hagith oraz jako Pasterz w Królu Rogerze K. Szymanowskiego. W partii Pasterza wystąpił w Gran Teatre del Liceu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. Kreował także partie: Lorda Bucklawa i Normanno w Łucji z Lammermooru G. Donizettiego, Joségo w Przysiędze A. Tansmana, Rybaka w Słowiku I. Stravinskiego, Don Ottavio w Don Giovannim W. A. Mozarta, Narraboth w Salome R. Straussa.
Artysta ma w repertuarze również utwory oratoryjno-kantatowe, m.in.: Requiem W. A. Mozarta i G. Verdiego, Stabat Mater Rossiniego, Messe Solennelle Ch. Gounoda, Trzecią Symfonię Pieśni o nocy oraz Harnasie K. Szymanowskiego.

Reżyser, scenarzysta, literat , dziennikarz. Założyciel Teatru „RYS” Politechniki Szczecińskiej. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Twórca studencki kabaretów i audycji satyrycznch PR. Autor i reżyser sztuk teatralnych m.in. Żółte oczy mszycy – Teatr Osterwy w Gorzowie , Ja, Witkacy/ I, Witkacy- w tłumaczeniu prof. Daniela Gerulda/ – Tribeca Performing Arts Center w NYC oraz Washington Square Theater w NYC /1995-96/. Laureat nagrody Cristal of Players Forum / president Josif Brodzki / dla najlepszego reżysera na Festiwalu Sztuk Europejskich w NYC.
Autor i reżyser telewizyjny wielu widowisk telewizyjnych od Teatru Telewizji/ „Listy do Niny” z debiutem Danuty Stenki/ do prezentowanego przez 13 lat „Śmiechu warte” – 632 odcinki. Autor monologów, dialogów, scenek i piosenek.
Autor i reżyser wielu reportaży i filmów dokumentalnych w tym nagrodzonych „Za godność naszą i waszą” , „The mystery of cancer initiation” ,” Czuję się Polakiem” i wielu innych.
Autor i reżyser filmów dokumentalnych o muzyce polskich kompozytorów m.inn. Krzysztofa Pendereckiego , Wojciecha Kilara, Andrzeja Panufnika ,Henryka Mikołaja Góreckiego i innych.
Członek władz centralnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Laureat „Kryształowego Pióra”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Aktor, od 1976 roku w szczecińskich teatrach – Współczesnym i Polskim oraz w Operze na Zamku – wcielał się wielokrotnie w ciekawe role, takie jak Jędrek w Przedwiośniu
S. Żeromskiego, Tadeusz w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza, Wituś w Skizie
G. Zapolskiej, Leander w Paradach J.N. Potockiego, Parys w Romeo i Julii
W. Szekspira, Sygoń w Lilli Wenedzie J. Słowackiego, Łopachin w Wiśniowym sadzie A. Czechowa, Segismundo w Życie jest snem P. Calderona, Szczepan w Złodzieju
W. Myśliwskiego, Moris w Kontrakcie T. Mrożka, Książę Filip w Iwonie, księżniczce Burgunda W. Gombrowicza, Strelnikow w Doktorze Żywago B. Pasternaka,
Pisarz-Schizokrate w Bogu W. Allena, Pluton w Orfeuszu w piekle J. Offenbacha.
W latach 1985–1993 prezes szczecińskiego Oddziału ZASP, a od 1994 do 2005 dziennikarz i prezenter szczecińskiego ośrodka TVP. W czasie, gdy pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (2005–2006), powstał m.in. projekt budowy nowego gmachu szczecińskiej filharmonii, powołano Muzeum Komunikacji i Techniki Zajezdnia Sztuki, Teatr Kana przekształcono w samorządową instytucję artystyczną. Wspólnie z Operą na Zamku oraz Szczecińską Filharmonią organizował w Stoczni Szczecińskiej transmitowany przez II Program TVP koncert Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. Przedsięwzięcie to okrzyknięto największym wydarzeniem 2005 roku na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (2007–2012), od 2012 roku szefuje Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie.

Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Wokalno – Aktorskiego w klasie M. Moździerza Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestnik Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. A. Didura w Bytomiu w 2000 roku oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w Warszawie w 2001 roku. Swoje kwalifikacje rozwijał m.in. u: H. Łazarskiej, M. Fołtyn, J. Artysza, B. Ładysza, R. Karczykowskiego oraz W. Maciejowskiego. Od września 2001 r. chwili obecnej śpiewak-solista Opery na Zamku w Szczecinie. Od sezonu 2006/2007 solista Opery Nova w Bydgoszczy. Debiutował w Amadeuszu P. Schaffera w reżyserii J. Machulskiego. Laureat Srebrnej Ostrogi 2003 – specjalnej nagrody Towarzystwa Przyjaciół Szczecina dla wyróżniającego się młodego artysty teatru. Dwukrotnie nominowany do „Bursztynowego Pierścienia”, nagrody w plebiscycie Kuriera Szczecińskiego w kategorii aktor sezonu za role Zachariasza w Nabucco Verdiego oraz Figara w Weselu Figara Mozart.

tenor – ukończył z wyróżnieniem gdańską Akademię Muzyczną w klasie H. Mickiewiczówny i A. Kucharskiej-Szefler. Jako student uczestniczył w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich, m.in. u Fedory Barbieri, Rolanda Paneraia, Siegfrieda Lorentza i Ryszarda Karczykowskiego. Laureat Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (III nagroda i Nagroda Specjalna, 1999), Międzynarodowego Konkursu Głosów Operowych „Rosetum” w Mediolanie (I nagroda, 2001) i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (II nagroda i nagrody specjalne, 2001). Otrzymał „Premio Basiola” – nagrodę włoskiej krytyki muzycznej dla najciekawszej osobowości artystycznej włoskich konkursów wokalnych w 2001 roku. Debiutował partią Leńskiego w „Eugeniuszu Onieginie” w Operze Bałtyckiej, a w 2000 roku związał się kontraktem z Warszawską Operą Kameralną, gdzie śpiewał m.in.: Tamina w „Czarodziejskim flecie”, Ferranda w „Cosi fan tutte”, Ottavia w „Don Giovannim” W. A. Mozarta (tournée zespołu WOK w Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, a także w latach 2004 i 2006, 2008 i 2010 w Japonii), Leńskiego w „Eugeniuszu Onieginie” Czajkowskiego i Nemorina w „Napoju miłosnym” G. Donizettiego. W 2001 roku został zaproszony do udziału w premierze „Otella” Verdiego (Cassio) na scenie Opery w Tuluzie. W marcu 2003r w Paryżu w Theatre du Chatelet artysta wykonał u boku G. Grigoriana i D. Hvorostovskiego operę Jolanta P. Czajkowskiego pod batutą mistrza Yuri Termikanova. W czerwcu 2003r. w Teatrze Wielkim w Warszawie zaśpiewał partię Pruniera w „La rondine” Pucciniego (kooperacja z Operą w Waszyngtonie), a w 2004 r. wykonał partię Narrabotha w „Salome” Straussa otrzymując znakomite recenzje. Wiele z wykonań artysty było zarejestrowane przez Polskie Radio i wydawnictwa fonograficzne, a płyta Musica Sacromontana z Mszą M. Koperskiego była nominowana do nagrody Fryderyki 2010. W roku 2012 został zaproszony do wykonania opery „Faust” do muzyki A. Radziwiłła w Pałacu Wojanów. Było to pierwsze pełne wykonanie tego dzieła w oryginalnej wersji językowej do libretta J.W. von Goethego.
Tomasz Krzysica w 2014 roku rozpoczął działalność pedagogiczną w Akademii Sztuki w Szczecinie jako wykładowca śpiewu solowego, obecnie na stanowisku asystenta. W 2017 roku artysta dołączył do solistów Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie. Artysta posiada także szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy, wykonując m.in. utwory Bacha, Mozarta i innych kompozytorów. Mszę „In tempore belli” Haydna śpiewał w paryskim Théatre des Champs Elysées i podczas Festiwalu w Nantes z towarzyszeniem Francuskiej Orkiestry Narodowej pod batutą Charlesa Dutoit, „Requiem” Mozarta w Festiwalu Saint-Denis z Filharmonikami Francuskimi pod dyrekcją Kurta Mazura. Artysta brał udział w prawykonaniu światowym „Magnificat” W.Kilara a także w serii koncertów z „Missa pro pace”. Tomasz Krzysica występuje regularnie w ramach najsłynniejszych polskich festiwali muzycznych takich jak „Wratislavia Cantans” „Festiwal Mozartowski”,„Muzyczna Praga”, „Musica Sacromontana” współpracując z najwybitniejszymi dyrygentami : A. Witem, K. Kordem, J. Katlewiczem, Yuri Termikanovem, Paulem Mccreschem, J. Maksymiukiem, J. Kaspszykiem, Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, W. Rodkiem i śpiewakami : K. Ricciarelli , D. Hvorostowskim, C. Gallardo – Domas, V. Galouzinem, G. Grigorianem , U. Kryger, J. Woś , O. Pasiecznik , I. Sobotką.

Sopran koloraturowy – rozpoczęła swoją karierę muzyczną w wieku 5 lat grając na skrzypcach. Naukę śpiewu rozpoczęła w wieku 15 lat. Oba wydziały instrumentalny-skrzypce i wokalny ukończyła z wyróżnieniem i klasą mistrzowską w Staatliche Hochschule für Musik Würzburg/ Niemcy. Jest finalistką i laureatką znanych międzynarodowych konkursów np. Internationaler Musikwettbewerb der ARD, Cardiff Singer of the World Festival, Koloratur-Gesangswettbewerb ‚Sylvia Geszty‘ w Luxemburg. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora nauk w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej wokalistyka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Do jej znaczących ról należą: Mozart ‚Königin der Nacht‘, ‚Konstanze‘, Strauss’ ‚Zerbinetta‘, Stravinskys, Braunfels’ ‚Nachtigall‘, Offenbachs ‚Olympia‘, Rossinis ‚Rosina‘, które śpiewała w takich teatrach jak: Grand Opera Houston, Welsh National Opera Cardiff, Korean National Opera Seoul, Teatro Colon Buenos Aires, Teatro Lirico di Cagliari, Nationaltheater Mannheim, Teatr Wielki Warszawa. Międzynarodowe koncerty prowadziły ją przez najznakomitsze sale koncertowe np. New York Avery Fisher Concert Hall, Disney Concert Hall Los Angeles, Washington John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Chicago Music Hall, John Bassett Theatre Toronto, Konzerthaus Stockholm, DR Koncerthuset Kopenhagen, KöniginElisabeth-Saal Brüssel, Alte Oper Frankfurt, Kölner Philharmonie, Philharmonie Berlin, Carl-Orff-Saal am Gasteig München czy Konzerthaus am Gendarmenmarkt Berlin, gdzie występowała z takimi orkiestrami i muzykami jak: Royal Philharmonic Orchestra Liverpool, San Diego Symphony Orchestra, WDR Rundfunkorchester Köln, NDR Rundfunksinfonieorchester Hannover, Deutsches Filmorchester Babelsberg, BBC Orchestra London, Vasily Petrenko, Dennis Russell Davies, Roberto i Daniele Abbado, Carlo Rizzi, Edita Gruberowa, Francisco Araiza, Peter Falk, Michael Jurowski, Elmar Gunsch, Günter Wewel, Gunter Emmerlich, Barbara Bonney, Pete York oder Lesley Garrett. Szerokiej publiczności znana jest z występów radiowych i telewizyjnych: ARD, BBC, RAI, SWR, BR, WDR.

Uznany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą. Absolwent studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven. Jest zwycięzcą kilkunastu konkursów międzynarodowych w tym tak prestiżowych jak w Paryżu, Odense, Monachium oraz Viggiano. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami. Jako solista występował m.in.: w Carnegie Hall, w Musikverein Goldener Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium. Poly Theatre w Pekinie, Xinghai Concert Hall w Guangzhou, Shanghai Concert Hall, Opera House w Katarze, Shin Kobe Oriental Hall w Kobe, Sala koncertowa im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jesús López Cobos, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Gabriel Chmura czy Agnieszka Duczmal Jest wielokrotnie zapraszany do wykonania koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. Koncert wykonywał m.in. w Pekinie, Doha, Berlinie, Paryżu, Rydze, Koblenz, Helsinkach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku.
Jego koncerty były wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic.
Na swoim koncie ma szereg prawykonań kompozycji polskich i zagranicznych twórców m.in.: Enjott Schneider, Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Michaela Colina, Pawła Łukaszewskiego, Jerzego Kornowicza, Macieja Błażewicza, Justyna Kowalska-Lasoń, Marcel Chyrzyński i wielu innych.Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych konwencjach fletowych. Reprezentował Polskie Radio na Międzynarodowym Forum Młodych wykonawców organizowanym przez EBU. Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki oraz nagrody Fryderyki i Gwarancje Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i stypendiów m.in.: Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit- Preis, Deutsche Stiftung Musikleben, Laureat Młodej Polski.
W sezonie 2017/18 Łukasz Długosz dokonał prawykonania po 80 latach odnalezionego Concertina Pawła Kleckiego wraz z orkiestrą Sinfonia Varsowia pod batutą Jerzego Maksymiuka.
Artysta w 2018 roku otrzymał szereg nominacji m.in. do Fryderyki 2018 za album z koncertem fletowym Pawła Mykietyna, do tytułu Człowiek Roku 2018 w kategorii kultura tygodnika Echo Dnia oraz do nagrody środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, przyznał artyście statuetkę Orfeusz 2016 za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie wykonawstwa muzyki fletowej, w tym dzieł kompozytorów polskich. Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Akordeonista. Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (kierunek jazz i muzyka estradowa).Nauczyciel akordeonu w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Uczestnik wielu konkursów i festiwali, m.in. „Krokus Jazz Festiwal”, „Głogowskie Spotkania Jazzowe”, „RCK Pro Jazz Festiwal”. Jest bardzo wszechstronnym muzykiem, jednym z nielicznych w Polsce grających jazz na akordeonie. Koncertował w krajach Europy (Włochy,Niemcy, Belgia, Austria, Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie), a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W trakcie dotychczasowej pracy artystycznej współpracował z wieloma artystami sceny jazzowej (Piotr Kałużny, Zbigniew Wrombel, Krzysztof Przybyłowicz, Marcin Jahr, Frank Parker (USA),Martin Uherek (SK) Hans Peter Salentin (D), David Dorużka (CZ)), wokalnej (Justyna Szafran, Iwona Loranc,Katarzyna Groniec,Grzegorz Tomczak, Agnieszka Różańska) i kabaretowej (Zenon Laskowik) jak również z aktorami Jackiem Fedorowiczem, Adrianną Biedrzyńską, Haliną Łabonarską, Wiesławem Komasą. Od czterech lat prowadzi klasę akordeonu jazzowego na Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Lesznie. Prowadził warsztaty jazzowe dla studentów m.in. w Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Muzycznej w Poznaniu a także w Conservatorio Di Musica Alfredo Casella- L’Aquila (Włochy). W swoim dorobku ma koncerty z orkiestrą symfoniczną, kameralną i Big Bandem. Jest często zapraszany do nagrań jako muzyk sesyjny.W roku 2011 ukazała się płyta „Buczkowski/Kałużny: Komeda – Inspiracje”. Dokonał nagrań dla radia i telewizji w Polsce, Niemczech i Austrii.

Z wyróżnieniem ukończyła łódzką Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w klasie prof. Grażyny Krajewskiej-Ambroziak. W trakcie studiów debiutowała na scenie operowej w przedstawieniach studenckich rolami Marceliny w Weselu Figara W.A. Mozarta oraz Sekstusa w operze Julisz Cezar G.F. Haendla. Ostatni semestr studiów odbyła w Conservatorium Brussel, w ramach europejskiego programu „Erasmus”. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów świata opery i liryki wokalnej: Mireilli Alcantary, Claudia Desderiego, Juliusa Drake’a, Paula Esswooda, Ubalda Fabbriego, Dale Foundling, Anity Garancy, Mathiasa Goerne’a, Richarda Harrella, Markusa Hintehausera, Izabeli Kłosińskiej, Ingrid Kremling-Domansky, Urszuli Kryger, Ann Murray, Olgi Pasichnykiej, Etana Pessena, Macieja Pikulskiego, Laurenta Pillota, Uda Reinemanna,Konrada Richtera, Mitsuka Shirai, Petera Schreiera i Artura Stefanowicza. Pod okiem wybitnych artystów, m.in. José Van Dama i Jocelyne Dienst, rozwijała swój talent w studiu operowym Chapelle Musicale Reine Elisabeth w Waterloo. W roku 2011 debiutowała na profesjonalnej scenie operowej La Monnaie w Brukseli, gdzie powierzono jej rolę Kobiety Tebańskiej w operze Edyp Georga Enescu. Wielokrotnie oklaskiwana na prestiżowych estradach BOZAR oraz Flagey śpiewała pod batutą Richarda Egarra, Patricka Fournillera, Pascala Rophé’a, Michela Tabachnika i Christophera Warren-Green’a. Dostąpiła też zaszczytu kilkukrotnego koncertowania dla Belgijskiej Rodziny Królewskiej. W roku 2013 roku wystąpiła na deskach opery La Monnaie jako Pepita w wersji koncertowej opery Romeo i Julia Charlesa Gounoda, a na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu otrzymała drugą nagrodę oraz nagrodę za interpretację cyklu pieśni Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza Karola Szymanowskiego. Uczestniczyła w światowych prawykonaniach utworów Jacques’a-Alphonsa de Zeeganta – oratorium Le mistere du Salut, symfonii Le chemin des Dames na mezzosopran, chór i orkiestrę pod batutą brytyjskiego dyrygenta Benjamina Ellina oraz operze La brèche w Teatrze Rzymskim w Hiszpanii. Brała ponadto udział w spektaklu Be with me now, a także tournée po Europie z okazji pięciolecia organizacji European Network of Opera Academies, którego premiera odbyła się podczas Festiwalu Aix-en-Provence 2015. Była również ćwierćfinalistką w ARD Musikwettbewerb w Monachium oraz finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Zdobywczyni nagrody specjalnej Dioraphte Composition Prize na 51. International Vocal Competition’s-Hertogenbosch za wykonanie pieśni współczesnej autorstwa Monique Krüs. Posiada tytuł doktora Akademii Muzycznej w Łodzi.

Pianistka, pochodzi z Ukrainy, laureatka międzynarodowych i krajowych konkursów, uczestniczka festiwali muzyki klasycznej. Studiowała grę na fortepianie w Akademii Muzycznej im. S. Prokofiewa w Doniecku pod kierownictwem prof. Natalii Czesnokowej. Skończyła również studia podyplomowe. Swoje umiejętności doskonaliła na lekcjach u profesorów: Igora Riabowa (Ukraina), Susanny Arabkiercewej (Rosja) i Wiery Nosinej (Rosja).
Pracowała jako nauczycielka gry na fortepianie w szkołach muzycznych oraz jako akompaniator dyrygentów i wokalistów w Akademii Muzycznej w Doniecku.
W 2015 r. przeprowadziła się do Polski. Obecnie jest związana z Operą na Zamku w Szczecinie, gdzie pracuje jako korepetytor solistów i chóru. Występuje w salach koncertowych w Polsce, Niemczech, Rosji, na Litwie i Ukrainie w składzie orkiestry i zespołów kameralnych oraz towarzyszy wokalistom. Współpracuje ze szczecińskimi instytucjami: od 2018 r. z Akademią Sztuki jako akompaniator wokalistów, od 2019 – z Filharmonią im. M. Karłowicza.
Nagrodzona dyplomami za najlepszy akompaniament w konkursach odbywających się w Polsce (Łódź, Szczecin) i na Ukrainie (Donieck, Dnipro, Połtawa).

Partnerami festiwalu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Miasto Szczecin, Gmina Międzyzdroje, DK Krzemień w Szczecinie, MDK w Międzyzdrojach, Willa Lentza w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, FPWN, ZAIKS oraz Pomorze Zachodnie #pomorzezachodnie