Bohdan Boguszewski

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej oraz Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Renarda Czajkowskiego. Zgłębiał także tajniki dyrygentury kantatowo-oratoryjnej w klasie prof. Stefana Stuligrosza.W swojej Alma Mater wypromował pięciu doktorów sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. Na Uniwersytecie Szczecińskim pełnił zaszczytną funkcję dyrektora muzycznego. W strukturach Katedry Edukacji Artystycznej uczelni stworzył dwa muzyczne kierunki studiów, które miały decydujący wpływ na powstanie Akademii Sztuki w Szczecinie. Założyciel Orkiestry Academia.
Współtwórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, dyrygent Państwowej Opery w Bydgoszczy oraz kierownik muzycznym Opery i Operetki w Szczecinie. Dyrygował znanymi dziełami operowymi, takimi jak, m. in.: Straszny Dwór, Halka, Flis,Verbum Nobile, S. Moniuszki, Traviata, Rigoletto G. Verdiego, Madame Butterfly, Tosca, Cyganeria G. Pucciniego, Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego, Carmen G. Bizeta, Cyrulik Sewilski G. Rossiniego oraz operetkami: Wesoła Wdówka, Cygańska miłość F. Lehara, Baron cygański J. Straussa i Ptasznik z Tyrolu K. Zellera.Prowadził koncerty w większości krajów Europy oraz w Stanach Zjednoczonych z udziałem wybitnych artystów. Oklaskiwano go m. in. w kopenhaskim Konserwatorium Królewskim, w Filharmonii Berlińskiej, w Narodowej Lwowskiej Filharmonii, w Studiu im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie oraz w Laeiszhalle – siedzibie hamburskich filharmoników. W nowojorskich salach koncertowych Lincoln Center i Carnegie Hall zamykał w roku 2010 Międzynarodowy Rok Chopinowski. Dyrygował wówczas utwory Fryderyka Chopina interpretowane przez Olgę Kern, Adama Makowicza, Jerzego Stryjniaka i Sławomira Wilka. W roku 2013, w obecności Krzysztofa Pendereckiego, poprowadził dzieło Mistrza Powiało na mnie morze snów – pieśni zadumy i nostalgii. Nagrał 10 płyt kompaktowych m. in. z firmami DUX i ACTE PREABLE. Za swoją pracę artystyczną, naukową i społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), Złoty Sekstans (2008), Złoty Gryf Pomorski (2008), Medal Uniwersytetu Szczecińskiego Sis Qui Es – Pro Publico Bono (2010). Doceniając wybitne osiągnięcia Profesora, Kapituła złożona z członków Klubu Liderów Nauki przyznała Mu Zachodniopomorskiego Nobla 2010 w dziedzinie nauk artystycznych. W 2014 roku otrzymał: Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pro Arte, Odznaczenie Arcybiskupa – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Wielki Order Świętego Ottona z Bambergu oraz Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W roku 2016 został Kawalerem Orderu św. Stanisława.

Partnerami festiwalu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Miasto Szczecin, Gmina Międzyzdroje, DK Krzemień w Szczecinie, MDK w Międzyzdrojach, Willa Lentza w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, FPWN, ZAIKS oraz Pomorze Zachodnie #pomorzezachodnie